Cyber Security

De drie pijlers van IT security zijn Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid (BIV). Deze drie aspecten duiden de belangrijkste IT security onderwerpen: systemen en data moeten te allen tijde beschikbaar zijn, de data moet integer zijn (u moet er immers op kunnen vertrouwen dat informatie klopt) en de data moet vertrouwelijk worden behandeld. Wij zorgen door onze jarenlange ervaring voor het veilig en zo robuust mogelijk inrichten van uw IT systemen. Een aanval is nooit 100% te voorkomen, maar het nemen van passende maatregelen is cruciaal.

Het beveiligen van IT systemen is gebaseerd op een gelaagd model, waarbij meerdere beveiligingsmaatregelen ‘gestapeld’ worden, om zodoende malware en hackers buiten de deur te houden. Zo beveiligen wij de werkplekken met gevanceerde anti-virus & anti-malware software evenals uw servers. De volgende ‘laag’ is het beveiligen van uw netwerk via bijvoorbeeld een firewall. Hierdoor zien wij direct welk apparaat raar gedrag vertoond (bv. verbinding maakt naar China) of dat er externe systemen proberen bij u binnen te dringen via internet. Nog een extra laag is het voorkomen van datalekken, door bijvoorbeeld USB sticks te blokkeren, laptops te versleutelen en de firewalls op uw werkplekken ook aan te zetten. Het veilig versturen van informatie regelen wij via zogeheten VPN verbindingen, zodat u en uw medewerkers gegarandeerd zijn van veilige dataoverdracht.

Naast bovenstaande vooral technische maatregelen is het afhankelijk van uw sector ook belangrijk om te voldoen aan geldende wet- en regelgeving (‘Compliance’). Hierbij valt te denken aan de NEN7510 voor de zorg. Daarnaast is er generieke wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarin o.a. staat hoe u met klantdata moet omgaan. Ook hierin kan HOB IT Services u ondersteunen en passende maatregelen nemen.

Tot slot is het van essentieel belang dat uw data regelmatig wordt geback-upt. Mocht zich dan, ondanks alle maatregelen, een hack voordoen of in geval van een calamiteit (bv. brand) bent u snel weer aan het werk. Wij bieden zowel lokale back-up als Cloud back-up diensten aan, zodat u nooit afhankelijk bent van slechts één back-up techniek. Ook hier geldt: wij bieden de meest passende oplossing behorende bij uw situatie.

Onderdelen:

  • Endpoint beveiliging
  • Managed Firewall
  • Managed Intrusion Detection and Prevention (IDS/IPS)
  • Patchmanagement (up-to-date houden van systemen)
  • Cloud Back-up
  • Lokale Back-up
  • Managed VPN (SSL VPN en IPSec VPN)
  • Business Continuity & Disaster Recovery
  • Advisering / Consultancy
pijl naar bedenen HOB it services3
response detect identify icon hob it services e1591166687559

Wij brengen uw IT risico’s in kaart en maken een plan

Samen brengen we uw bedrijfsrisico’s in kaart en bepalen we de impact van een eventueel lek om vervolgens tot een beveiligingsplan te komen. Wij zorgen door onze jarenlange ervaring voor het veilig en zo robuust mogelijk inrichten van uw IT systemen.

Meld u aan voor een adviesgesprek
vraag en antwoord HOB it service 200